Level 1

Golden Profiling 理論概覽

Level 2

Golden Profiling 性格分析

Level 3

Golden Profiling 性格及能力分析
感謝 Paul 同 Alice 清楚,耐心同活潑的講解指紋性格分析,讓我哋一班同事可以以一個輕鬆既模式,初步認識指紋性格分析,又可以了解自己,又可以認識同事的另一面,不單止幫我哋諗下同不同性格同事共事的相處之道,更重要係讓我哋再思考 "性格+環境=行為,等我哋思考一下點樣幫自己、同事,同服務使用者。
「善導會」職業服務發展部 Samantha,GP102 後感