Team Building GP101

透過理論分享、遊戲及小組討論,令參加者更明白大家的不同,未來合作及相處上更團結,工作效能更好!

善導會

Stacks Image 111
Stacks Image 123
Stacks Image 109
Stacks Image 125
Stacks Image 210
Stacks Image 216
Stacks Image 214
Stacks Image 212
感謝 Paul 同 Alice 清楚,耐心同活潑的講解指紋性格分析,讓我哋一班同事可以以一個輕鬆既模式,初步認識指紋性格分析,又可以了解自己,又可以認識同事的另一面,不單止幫我哋諗下同不同性格同事共事的相處之道,更重要係讓我哋再思考 "性格+環境=行為,等我哋思考一下點樣幫自己、同事,同服務使用者。
「善導會」職業服務發展部 Samantha

Market Hong Kong

Stacks Image 138
Stacks Image 140
Stacks Image 142
Stacks Image 144
Stacks Image 165
Stacks Image 167

明愛馬鞍山中學

Stacks Image 154
Stacks Image 156
Stacks Image 158
Stacks Image 173
Stacks Image 204
Stacks Image 206

Yip's Chemical

Stacks Image 180
Stacks Image 184
Stacks Image 186
Stacks Image 188
Stacks Image 193
Stacks Image 202